Benporslin

Benporslin
VITT GULD INSAMLING

Vitt guld samlingen är signaturraden av den fina benporslin som gjorts av den imperialistiska porslinsmanufakturen. Det är utmärkande för dess underbara genomskinlighet, en sällsynt kvalitet som kännetecknar det ryska porslinet. I Europa på 1700-talet, var porslin kallat "vitt guld". I sina tidiga dagar av tillverkningen var porslin en bristvara, det fanns bara i kungens hushåll och hos den högsta aristokratin. "Vitt guld" porslin av den imperialistiska porslinsmanufakturen besitter unika kvaliteter: enhetlig vithet, tunnhet, finheten av glasyren. Dessa egenskaper är mycket lika de allra tidigaste porslinskoppar "äggskal" som gjordes i det gamla Kina. Trots sin skenbara bräcklighet är benporslinet förvånansvärt starkt, som ger många år av njutning. Mönsteren är ljusa i naturen, avsedda att uppmärksamma benporslinet för sin inneboende skönhet.